วิสาหกิจชุมชนตำบลมะขามคู่

  ผลิตและจัดจำหน่ายหมูเส้นไฮโซ น้ำพริกหมูไฮโซ หมูหวานไฮโซ คางกุ้งทอดกรอบ คุกกี้ไฮโซ ฯลฯ

ที่อยู่ : เลขที่ 151 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

     ช่องทางการจัดจำหน่าย

    โทรศัพท์ 09 4994 7919

Facebook : https://www.facebook.com/moosenhisorayong/

241472921_1314300945639413_5174879019130856875_n

***หมูเส้นไฮโซ สินค้า OTOP จังหวัดระยอง ได้มาตรฐาน อย. และมาตรฐาน GMP***

ผลิตภัณฑ์อื่นที่น่าสนใจ

หมวดของคาว

1.) น้ำพริกหมูไอโซ                                                                      2.) หมูหวานไฮโซ

Picture4 (1)Picture3 (1)

3.) ไข่เค็มไฮโซ                                                                            4.) คางกุ้งทอดกรอบ

Picture6 (3)Picture5 (1)

หมวดของทานเล่น

Picture2 (1)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกียวข้อง
Icon
ใบอนุญาตผลิตอาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 Mb. ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
ใบประกาศนียบัตรรับรอง OTOP 4 ดาว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 Mb. ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border