160738

   วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าขาวม้า ผ้าไทยแปรรูป

ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าขาวม้า ผ้าไทยแปรรูป

    ที่อยู่ : ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ช่องทางการจัดจำหน่าย

                    โทรศัพท์ : 09 6932 1848 / 09 2515 9960

              งานแสดงสินค้า OTOP ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผ้าขาวม้า ผ้าไทยแปรรูป

**ดูผลิตภัณฑ์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.asia/LRYIw

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกียวข้อง
Icon
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 Mb. ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 Mb. ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
ประกาศนียบัตร OTOP ระดับ 2 ดาว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 Mb. ดาวน์โหลด 174 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border