การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ชุมชนสัมพันธ์ CSR

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต / ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

Image Icon

ที่ตั้งสำนักงาน

โทรศัพท์: 02-253-0561 ต่อ 1122, 1147
โทรสาร: 02-650-0200
คอลเซ็นเตอร์: 02 2072700
Image Icon

ที่ตั้งสำนักงาน

ชุมชนสัมพันธ์ CSR

618 ถนนนิคมมักกะสัน เเขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

Image Icon

อีเมล

csrplan@hotmail.com

แบบฟอร์มการติดต่อ
Banner Border