วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสวนคุณย่า

   ผลิตและจัดจำหน่ายนํ้ามะนาวสด นํ้าสมุนไพรมะนาวนํ้าผึ้ง กระชายนํ้าผึ้ง มัลเบอร์รี่อัญชัญ

ชาใบหม่อน ไผ่สด ไผ่ต้ม ไผ่บงหวานเพชรนํ้าผึ้ง กล้วยนํ้าว้าอบนํ้าผึ้ง ยำผักกูด ยำต้นอ่อนทานตะวัน และข้าวกล่อง

    ที่อยู่ : เลขที่ 18 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150

    ช่องทางการจัดจำหน่าย

  โทรศัพท์ : 08 1575 1345 (นายประไพ ใจตั้ง)

ผลิตภัณฑ์ไฮไลท์

Red Means Healhty

Red Means Healhty (1)

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ชาใบหม่อน                                                                                                                        ถ่านมังคุด

ชาใบหม่อนถ่านมังคุด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกียวข้อง
Icon
หนังสือจดทะเบียน วสช เกษตรผสมผสานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 Mb. ดาวน์โหลด 274 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border