โลโก้

  วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านชาวประมงดอกกราย

   ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำพริกปลาป่น ทอดมันปลากราย

   ที่อยู่ : เลขที่ 322/3 หมู่ที่ 6 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180

     ช่องทางการจัดจำหน่าย

    โทรศัพท์ : 08 1638 3015

Facebook : https://web.facebook.com/Dorkkrayrayong/photos/?ref=page_internal

เพิ่มข้อความในส่วนเนื้อหาเล็กน้อย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกียวข้อง
Icon
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 Mb. ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border