วิสาหกิจชุม 2

วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก

ผลิตและจัดจำหน่ายก้อนเห็ด (5 สี) ดอกเห็ดสด (5 สี) และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด

   ที่อยู่ : เลขที่ 36/12 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13160

   ช่องทางการจัดจำหน่าย

   โทรศัพท์ : 08 1828 6192 (คุณวรวรรธณ์) / 08 1355 6195 (คุณธัญยธรณ์)

        Facebook : https://www.facebook.com/Hed.klongjik

1 (3)

2 (3)

3 (3)

4 (3)

5 (3)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกียวข้อง
Icon
หนังสือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 Mb. ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Icon
หนังสือรับรองผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 Mb. ดาวน์โหลด 272 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border